Motiv

Domherre
Berglärka
Ormvråk
Brandkronad kungsfågel